Installasjon og brukAktuelt
Velsvikstampen  >>  Installasjon og bruk
INSTALLASJONS- OG BRUKSVEILEDNING FOR VELSVIKSTAMPEN®

Generelt:
Takk for at du valgte VELSVIKSTAMPEN® som din badestamp ved huset eller hytta. Dette er en relativt ny type badestamp som tilfredstiller dine behov maksimalt. Glassfiber er et materiale som gir en vedlikeholds fri overflate som er lett å vaske. Samtidig er glassfiber et materiale som ikke sprekk slik som en stamp av tre vil gjøre. Det unike designet gjør sitt til at forbruket av vann er mindre, oppvarmingstid og vedforbruk er også mindre enn i tradisjonelle badestamper. Badevatnet kan tilsettes diverse såper/oljer for økt velvære, f. eks. 1-2 flasker babyolje. Dette gir mindre uttørking av huden og gjør den myk og fin. Flytende grønsåpe er også en mulighet, dette løser opp fett i vatnet og er bra for huden. Gir også mindre ”fettrand” i topp av stamp, altså en renere stamp.

Installasjon:
For nedfelling i terrasse må det sages et hull på ø213cm(stamp1) og ø162cm(stamp2). Stampen bør stå på planert sand/grus. Det må vere fall på ca.3-4cm på planert område mot ovn. Trenger ikke understøttelse under benker med mindre den skal mures/steinsettes, da må stampen ”låses av” slik at den ikke beveger seg under fylling. Stampen må ikke henge på enkelt punkt. Størrelse på fundament hhv. 1,1x1,6m og 0,8x1,1m og starter ca.15cm innafor stampens kledning, sjå skisse nedenfor. Stampens bunn har et naturlig fall/helning mot sluk når den (toppflensen) står horisontalt. Avløpsrøret ø32mm (medf.) leder vann vekk frå stampen til utmark eller avløpsystem.

Oppfyring:
Stampen må vere full med vann(over ovn) før oppfyringen starter og kan heller ikke tømmes før veden har brent ut! Både ovn og stamp kan bli ødelagt hvis fyring foretas uten vann i stampen.
Før oppfyring bør ovnen vere tømt for aske, slik at luft kan komme til under veden. Først legger en mye mindre vedstykker i ovnen og dynker dei med tennvæske. La dei ligge å trekke inn noen minutt. Ta deretter litt papir i handa og tenn opp, slepp papiret ned i botnen og så er det hele i gang. Legg lokket på ovnen slik at den får full trekk, veden vil då ta fyr etter 4-5 min (viktig at denne småveden er tørr). Det er viktig at lokket ligg på og at trekken kommer ned den riktige veien og ikke gjennom påfyllingshullet. Papir/tennvæske er ikke helt nødvendig, men det gir en god start. Etter litt erfaring vil du bli en dreven fyrmester. Når småveden har tatt fyr er det berre å øke påfyllingen gravis. Vanligvis fylles 6-7 kubber pr. gang avhengig av størrelse, hvis det er for mye ved i ovnen vil forbenningen mangle luft. Då vil kanskje flammene stå opp i røykrøret og forbrenninga vil blir ufullstendig (får ikke full effekt av veden). Bruk tørr ved !. Ved bruk av tørr og god ved er det lite røyk fra pipa. På slutten av oppfyringa dvs. ca.37 grader bør en ikke fylle på mer ved, i alle fall bør det vere i små mengder. En vanlig feil er at det blir for varmt i stampen (dvs over 40 gr), så la en person vere ansvarlig(ha kontroll) for fyringa. Rør litt rundt i vatnet før noen går ned i stampen. Temperaturen vil då gjerne synke litt og da må det fyres litt til for ideell temperatur.

Bading:
Å bade i badestamp sammen med venner og familie er både sosialt, avslappende, kontaktskapende og helsebringende for kropp og sjel. Idèel badetemp er ca. 38-40 grader C, men dette er litt individuelt og avhenger også litt av ute temperaturen. Bading i stamp medfører væsketap som må kompenseres i løpet av badinga. Her kan en velge (på øverste el .nederste hylle) hva en vil, men prøv å unngå den sterke sorten, varmen frå bading gjør folk litt avslappa og inntak av større mengde alkohol kan føre til farlige situasjoner. Å sitte ålene i badestamp bør unngås. Vanlig badetid er frå 1-3 timer. En bør ha god tid når en sitt i stampen og ikke ha store planar etter badeseansen. En vanlig feil mange gjør (i starten) er å gå opp og ned av badestampen pga for høg vasstemperaur i stampen. Er det kaldt ute kan dette føre til at en pådreg seg forkjølelse m.m. Derfor er det viktig å passe temperaturen før og under badinga. Skal du ha vannet i stampen mer enn 2 dager bør du tilsette kjemikalier for å unngå oppblomstring av uønskede bakterier.

Vasking/tømming:
Etter badinga kan bunnproppen taes ut slik at stampen dreneres, dette tek ca. 20 min. Dette betyr at ikke alt vatnet kjem ut på en gong og drenering til utmark ikke er noe stort problem. Dagen etter taes først asken ut av ovnen med askespaden som følger med stampen(ta opp rist i botnen med spadehandtaket). Deretter vaskes stampen med varmtvann og grønsåpe/el.lign. Til slutt spyles stampen tom for såpe, då er alt klart til neste bad. Det er fornuftig å vaske stampen dagen etter pga at ”skitten” fester seg hvis den står mange dager (uten at dette er noe problem med denne type stamp).

Vedlikehold:
En gang i året kan stampen vokses med lettflytende voks for glasfiber. Dette hjelper deg å holde overflata i stampen rein og hygienisk.

Vennlig bruk vedlagte temperaturmåler under oppfyringa og badinga for kontroll med temperaturen i stampen.

Renseanlegg:
Hvis du har montert renseanlegg kan vannet vere i stampen over lengre tid (opptil ca.3mnd.avh.av bruk) og dette gjør det enklere å ta et bad fordi du slepp oppfylling av stampen, ca. 1,5-2 timer for stor stamp. Renseanlegget består av pumpe m.grovfilter, filter og varmekolbe (3kW m. just. Termostat). Dette blir montert i en kasse av glassfiber med lokk lxbxh- ca.80x50x65cm. Det går 2 slanger fra denne kassen til/fra stampen som er 50mm. På desse slangene er det montert ventiler som kan løse kassen fra stampen slik at den kan flyttes inn når stampen ikke er i bruk. Denne kassen kan også stå ute om en vil, men da må enten vannet sirkulere (pumpen i drift ved temp. under 0 gr.) eller systemet/stampen vere tømt for vann .

Pumpen er selvsugende og har et grovfilter integret i pumpen og er av høy kvalitet. Pumpen trekker 250W når den er i drift. Filteret er et patronfilter med utskiftbar patron. Denne skiftes ved behov, men vanligvis 1-2 g. i året.Varmekolbe er 3 kW (16A kurs).

Har du noe innspel eller tips til forbedringer/erfaringer, så ta gjerne kontakt.

Med vennlig helsing

VELSVIKSTAMPEN®
Hans Kristian Velsvik
950 50 429
Aktuelt
Nytt renseanlegg Les mer Minirenseanlegg
Kun Velsvikstampen er godt nok for Ove og Berit Aunli Les mer Gamle skiess velger Velsvikstampen

  Tips en venn Legg til i favoritter Skriv ut
Forside | Velsvikstampen | Spadealers | Produkt og priser | Bilder | Kontakt
Velsvik AS - badestamper / badestamp - copyright 2014.
Webutvkling: Assist2net og Trygg Media
W3C XHTML 1.0     W3C CSS Level 2
Søk